Khuôn nhựa EE33 (6 + 6)

Mới 100%

Dùng quấn cuộn cảm dập các xung nhiễu cao dội ngược

3 500 ₫ tax incl.

Khuôn nhựa EE33 (6 + 6) DATASHEET

Viết nhận xét

SP tương tự