Bộ chuyển Gerber sang Gcode cho máy phay CNC

screenshot

Xin chào

Đây là bộ công cụ chuyển đổi nhanh Gerber sang GCode cho máy CNC
Mình là Nguyễn Hoàng Xô, rất vui khi các bạn sử dụng tool này
Đừng hiển thị lại thông báo này.

www.LinhKienThaoMay.Com

(Bước )

Đơn vị

mm     inches

Kích thước

Rộng (X): mm
Cao (Y): mm
Dày (Z): mm

Tọa độ gốc X/Y

Flat surface

Mill flat surface
Loại me:
Lề: mm
Sâu (Z): mm
Tốc độ: mm / s

Upload Gerber file tại đây

Kéo hoặc thả Gerber file vào đây.
Load ngược

Vị trí

X offset: mm
Y offset: mm

Viền

Count:
Loại me:
Đường kính đầu mút: mm
Góc: °
Độ sâu (Z): mm
= đường kính bề mặt: mm
Khoảng cách: mm
Bước: mm
Tốc độ chạy: mm / s

Upload Excellon drill file ở đây

Kéo hoặc thả Excellon drill file ở đây

Vị trí

Giống lớp bottom
X offset: mm
Y offset: mm

Khoan

Loại me:
Độ sâu (Z): mm
Tốc độ khoan: mm / s
Tạo đường cắt viền

Kích thước & Vị trí

X offset: mm
Y offset: mm
Rộng: mm
Cao: mm

Cài đặt me

Me cắt:
Đường kính: mm
Độ sâu (Z): mm
Tốc độ cắt: mm / s
Khoét vùng thừa

Cài đặt công cụ

Me:
Độ sâu (Z): mm
Tốc độ chạy: mm / s

Cài đặt

Chiều cao an toàn (Z): mm
Tốc độ di chuyển: mm / s
Định dạng xuất:

Mã G-code

Drag and drop files

@2022 linhkienthaomay.com
Chế độ xem dưới lên
Xem trước |Thiết kế