Chuyển đổi bmp cho Arduino

Công cụ chuyển hình ảnh bmp sang mã code Arduino. Đây là công cụ đơn giản để thay đổi hình ảnh thành mảng byte (hoặc mảng của bạn trở lại thành hình ảnh) để sử dụng với Arduino và màn hình (đơn sắc) như OLED hoặc ST7565.

1. Chọn hình ảnh


hoặc

1. Dán mảng “byte array”


x px

2. Cấu hình

  Chỉ các hình ảnh được cho phép
  Chưa có tệp được chọn
  Thay đổi giá trị từ 0 – 255 để phù hợp cho các hình có nhiều màu đục
  Lưu ý: căn giữa hình ảnh chỉ hoạt động khi sử dụng canvas lớn hơn hình ảnh gốc.

  3. Xem thử

  4. Output

  Bộ tool được biên tập bởi: Nguyễn Hoàng Xô – 0389937723
  Nếu hình ảnh của bạn xuất ra màn lộn xộn như thế này thì thử chọn chế độ khác.