Để đổi MAC trên NAS fake thông qua SSH, mình phải đăng nhập vào SSH với quyền cao nhất bằng cách gõ:


sudo -i
#Password: nhập mật khẩu ở đây
mkdir -p /tmp/synoboot_part0
cd /dev
mount -t vfat synoboot1 /tmp/synoboot_part0
ls /tmp/synoboot_part0

Sử dụng vi hoặc nano để chỉnh sửa MAC và Serial trong tập tin /grub/grub.cfg và lưu lại. Sau đó gõ tiếp:


cd /
umount /tmp/synoboot_part0
rm -r /tmp/synoboot_part0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

72 − = 65