ESP8266 điều khiển bật tắt 4 LED qua Webserver

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từng bước xây dựng một Webserver trên ESP8266 để điều 4 đèn Led độc lập qua mạng internet. Webserver trên ESP8266 mà mình sẽ hướng dẫn đáp ứng tất cả các trình duyệt trên điện thoại thông minh, như vậy các bạn có thể truy cập vào thiết[…]

Tự chế mạch điều khiển 4 kênh từ xa học lệnh remote RF

Nguồn blog : thachdt.com Hướng dẫn viết code mạch điều khiển 4 kênh học lệnh remote RF Chức năng của mạch như sau :  + Học lệnh từ remote 4 nút RF trên thị trường để điều khiển bất tắt 4 relay  + Chuyển đổi giữa chế độ tự giữ relay hoặc không tự giữ[…]