Cập nhật firmware từ xa cho esp32 qua ble

Trong các bài viết trước, mình đã hướng dẫn các bạn các phương pháp cập nhật fimrware cho esp qua webserver, internet. Trong bài này, mình sẽ tiếp tục với phương pháp cập nhật thông qua ble Trước tiên, hãy tải thư viện ble ota: Sử dụng 1. Đối với arduino Các bạn tham khảo[…]

Cập nhật firmware từ xa cho esp8266/esp32 (OTA) qua web server

Giới thiệu Khi làm các ứng dụng IoT và bàn giao sản phẩm cho khách, bạn có thể gặp phải trường hợp code chạy chưa đúng yêu cầu hoặc khách muốn nâng cấp thêm 1 số tính năng. Vậy chẳng lẽ phải yêu cầu khách gửi lại sản phẩm để bạn nạp code lại ?[…]

[IoT] Thực hành #1: Xây dựng hệ thống IoT hoàn chỉnh sử dụng AJAX, Http Request, PHP, MySQL

Ở bài 3 mình đã làm quen với truy vấn http để điều khiển 4 thiết bị, trong phần này, mình sẽ hướng dẫn các bản xây dựng 1 hệ thống IoT hoàn chỉnh để điều khiển + giám sát nhiệt độ và trạng thái ON OFF của các thiết bị. Hệ thống sẽ có[…]

[IoT] Bài 10: Cập nhật chương trình cho esp8266 từ xa qua internet (FOTA)

FOTA – tức Firmware Over-The-Air là 1 cơ chế giúp bạn nạp chương trình cho esp8266 từ xa qua mạng wifi mà không cần cắm vào máy tính Hãy thử tưởng tượng khi bạn bán ra hàng trăm sản phẩm IoT cho khách và bất ngờ phát hiện chương trình gặp 1 lỗi nhỏ. Bạn[…]

[IoT] Bài 9: Tìm hiểu giao thức TCP và UDP

Cấu trúc gói tin TCP

Từ bài 1 đến giờ mình đã hướng dẫn và thực hành việc truyền nhận dữ liệu qua TCP rất nhiều, bây giờ mình sẽ tìm hiểu kĩ hơn về TCP và UDP ! TCP Tham khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/TCP Giao thức TCP là gì? Nó là giao thức điều khiển truyền vận (Transmission Control Protocol) thuộc[…]

[IoT] Bài 8: Giao thức MQTT với tập lệnh ATcommand – esp8266

Trong bài trước, mình đã giới thiệu về giao thức MQTT và mình đã nhanh tóng test qua về MQTT trên esp8266 với arduino. Tiếp tục phần này, mình sẽ giới thiệu về giao tiếp MQTT qua tập lệnh AT Các bạn cần đọc bài 3 và bài 5 trước thì mới hiểu bài này[…]

[IoT] Bài 7: ESP8266 – arduino ide và giao thức MQTT

cai thu vien cho arduino

Giao thức MQTT phù hợp nhất cho các Project IoT thương mại, nó dáp ứng tốc độ tốt, băng thông ít, độ tin cậy cao. Tài liệu về giao thức MQTT thì các bạn tham khảo ở các trên mạng hoặc 1 số bài sau : https://smartfactoryvn.com/technology/internet-of-things/giao-thuc-mqtt-la-gi-nhung-ung-dung-cua-mqtt-nhu-the-nao/ https://esp8266.vn/nonos-sdk/mqtt/what-is-mqtt/ Mình sẽ không nhắc lại phần lí[…]

Bài 6: Demo hệ thống theo dõi, giám sát thông số môi trường

Bài này mình demo qua hệ thống theo dõi, giám sát các thông số môi trường qua esp8266, giao thức http/request kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và ngôn ngữ lập trình server PHP Phần cứng sử dụng: Vi điều khiển ATmega8 đọc các giá trị cảm biến rồi gửi[…]