Hướng dẫn nạp Firmware cho ESP-01, ESP01S

Hướng dẫn nạp Firmware cho Esp 01 esp 01S: Chuẩn bị phần cứng: 1 x mạch esp 01 hoặc 01s 1 x usb TTL các nào ở đây mình dùng  hoặc có thể tận dụng USB Adapter Mạch Thu Phát Wifi ESP8266 Uart ESP-01 Phần mềm cần thiết: Phần mềm nạp tải firmware lên: https://drive.google.com/file/d/1a3InilCPxDjVxF8JYo-6Ry6EVouRALfv/view?usp=sharing Firmware AT: https://drive.google.com/file/d/1f-X-Zce6L8cbLA2HdcU7XEKmrof8tdu8/view?usp=sharing Chương trình[…]