CEP9060 - 55V - 10.5mΩ - 90A - 166W View larger

CEP9060 - 55V - 10.5mΩ - 90A - 166W

Hàng tháo máy

Super high dense cell design for extremely low RDS(ON).

High power and current handing capability.

Thuộc tính

Family : N-CHANNEL
Vgs : ±20V
Package (Kiểu) : TO-220
Tên gọi khác : CEP9060N; CEB9060N; CEF9060N; CEP9060R

7 000 ₫ tax incl.

CEP9060 - 55V - 10.5mΩ - 90A - 166W DATASHEET

Family N-CHANNEL
Vgs ±20V
Package (Kiểu) TO-220
Tên gọi khác CEP9060N; CEB9060N; CEF9060N; CEP9060R

Viết nhận xét

SP tương tự