Câu 3121 của bạn tran trung – đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): compaq 7500
Hiện tượng: xin sơ đồ mạch


cảm ơn

—— ✿◕ ‿ ◕✿ ——

 

     

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

90 − = 88