Câu 16878 của bạn ha luyến – đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị: giga g41mt s2p
Hiện tượng: dùng một lúc tắt


main giga g41mt s2p bật nguồn chạy dk lúc là tắt. bật nguồn lại thì kích tắt, để lâu lâu bật lại thi dùng đước 1 lúc lại bị.. e đã thử nguồn và vệ sinh vẫn ko dk

—— ✿◕ ‿ ◕✿ ——

 

     

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

12 − = 4