Câu 11867 của bạn ledinhthao – đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): ibm571
Hiện tượng: gợn sóng


không biết sao con màn ibm bị gợn sóng.đã thử màn hình khác cùng cáp nhưng màn thử vào không bị.mà màn ibm bị.a/e giúp nhanh em với

—— ✿◕ ‿ ◕✿ ——

 

     

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

25 + = 33