Sửa nguồn xung Camera GUARD 12V 144W không có điện áp ra cho chập zener thứ cấp

SMPS 12V của một Camera CCTV này được một người bạn người thợ của mình tặng cho mình, nói rằng nó được báo cáo là đã hư. mình mang nó về nhà và chịu sự vệ sinh kỹ từ trong ra ngoài. Nắp đã mở và không có vít. Khi mình nhận thấy rất nhiều vết hàn[…]

Sửa nguồn ATX tàu nổ công suất

Máy tính iBall PC ComputerNguồn xung SMPS này của một người bạn người thợ của mình, đã được trao lại cho mình rất lâu vì sự cố chụp ảnh, vì nó đã bị lỗi sau một cuộc tấn công ánh sáng. Vì anh ấy chỉ tập trung vào việc sửa chữa bảng logic của Máy điều[…]