Loại đầu này trên main nút reset cứng được ký hiệu “J1”. Tìm trên main chổ có ký hiệu “J1” sau đó dùng nhíp chập 2 chân lại sau đó cấp điện nhưng vẫn giữ nhíp  10 giây rồi thả ra. 

     
    Videos:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

92 − 86 =