Bệnh 1280 cắm sạc mãi không đầy pin ae câu theo hình nhé

  • NOKIA 106 ko nhận sim
  • 106 rơi nước lắp sim treo nokia

1280 sạc mãi không đầy pin

1280 sạc không đầy pin

❀◕ ‿ ◕❀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

7 + 3 =