Cách khắc phục Iphone 4 mất chuông ae kỹ thuật tham khảo hình phía dưới nhé

  • Cách sửa Iphone 4 mất đèn 
  • Hướng dẫn cách tháo iphone
Iphone 4 mất chuông
Câu IC chuông Iphone 4

❀◕ ‿ ◕❀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

− 1 = 4