Với  người dùng iPhone 6 , camera của thiết bị này do rơi vỡ hay vào nước sẽ gây ra hiện tượng camera bị lỗi không chụp ảnh được hoặc trắng xóa. dưới đây là cách khắc phục dành cho ae thợ tham khảo hướng sử lý nếu gặp hiện tượng này.

Iphone 6 Lỗi Camera
Khắc phục Iphone 6 Lỗi Camera

❀◕ ‿ ◕❀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

3 + 6 =