Nokia 1280,X1-01,N101…máy kẹp nguồn gọi báo pin yếu rồi tắt nguồn. kể cả gọi 112.thường anh em nghỉ múc PA,trước khi làm PA anh em kiểm tra thay thế hay thử gỡ bỏ 2 con tụ trở trước mới tính tiếp nhé,đã làm vài con rùi ok nhé
❀◕ ‿ ◕❀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

+ 60 = 64