Lỗi trắng màn hình của N225. ae kỹ thuật câu tắt theo hình nhé

  • 112 không nhận sim
  • N1280 sạc không báo gì
  • 1280 không sạc được

❀◕ ‿ ◕❀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

− 3 = 2