Vừa kiếm lúa xong con x201 đã qua tay thợ , , thợ trước đào bới thế nào ko được nên đào bỏ hết tất cả mạch sạc phía trên nhằm mục đích khỏi thợ khác làm được nhìn cũng ngán , nghĩ đến chân usb nên câu thử thì đã ok , chia sẻ cho ace mới vào nghề làm cho nhanh khỏi mất công dò tìm sơ đồ

cách sửa X201 sạc usb

❀◕ ‿ ◕❀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

− 2 = 1