287_2_asus_x44h_3
+ Tiến hành kiểm tra nguội trên main không thấy chạm chập gì, cấp nguồn vào main đo các nguồn trên main: 
 
-Nguồn đầu vào Vin: 19v ok.
 
-Nguồn cấp trước 3v/5v bị mất.
 
-Tiến hành kiểm tra IC 3v/5v: chân 1: 1.9v, chân 6: 19v, chân 7: 5v => kết luận IC 3v/5v tốt.
 
-Kiểm tra điện áp nuôi I/O, thấy nguồn nuôi I/O bị mất => kiểm tra ic tạo nguồn 3v nuôi I/O thì thấy không mở điện áp.
qqqq
Tiến hành thay IC tạo nguồn 3v cho I/O, cấp nguồn máy boot dòng lên hình là thành công.
Chúc bạn thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

7 + 1 =