• Nguồn thứ cấp là nguồn điện xuất hiện sau khi ta bấm công tắc mở nguồn.
  • Nguồn thứ cấp bao gồm toàn bộ các điện áp cung cấp cho các linh kiện của máy để chuẩn bị đưa máy vào chế độ hoạt động.
    (không tính nguồn VCORE cấp cho CPU).
  • Các điện áp thứ cấp 5V và 3,3V sử dụng điện áp cấp trước 5V và 3,3V và đóng qua các chuyển mạch điện tử dưới sự điều
    khiển của lệnh mở nguồn thứ cấp.
  • Các điện áp khác được tạo ra bởi các nguồn xung như điện áp: 2,5V – 1,8V – 1,5V – 1,25V – 1,2V – 1,05V – 0,9V (trong đó 
    điện áp 2,5V và 1,25V cấp cho DDR, điện áp 1,8V và 0,9V cấp cho DDR2)
  • Các nguồn thứ cấp chỉ xuất hiện khi máy đã có nguồn cấp trước.
Hoạt động nguồn thứ cấp trên main laptop

Các nguồn điện

Tải tiêu thụ

Nguồn 5V cấp trước

Chipset nam, các IC dao động của nguồn thứ cấp

Nguồn 3,3V cấp trước

IC điều khiển nguồn để điều khiển mạch xạc pin

Nguồn 5V thứ cấp

Các ổ đĩa HDD, CDROM, màn hình LCD, các cổng USB.

Nguồn 3,3V thứ cấp

Chipset nam, Clock Gen, SIO, BIOS, Sound, Net, Card Wifi

Nguồn 2,5V thứ cấp

Bộ nhớ DDR và Chipset bắc.

Nguồn 1,8V thứ cấp

Chip Video và bộ nhớ DDR2, Chipset bắc.

Nguồn 1,5V thứ cấp

Cấp cho Chipset nam và Chipset bắc.

Nguồn 1,25V thứ cấp (VTT)

Cấp nguồn phụ cho DDR

Nguồn 1,2V thứ cấp

Cấp nguồn phụ cho hai Chipset

Nguồn 1,05V (VIO) thứ cấp

Cấp nguồn phụ cho CPU.

Nguồn 0,9V (VTT)

Cấp nguồn phụ cho DDR2

Hoạt động nguồn thứ cấp trên main laptop
Hoạt động nguồn thứ cấp trên main laptop

Chú thích các chân của IC dao động nguồn thứ cấp MAX 1715 

Số Pin

Ký hiệu

Tên đầy đủ

 Chức năng

1

OUT1

Output

 Chân nối với điện áp ra vế 1

2

FB1

Feed Back

 Chân nhận điện áp hồi tiếp để ổn định áp ra vế 1

3

ILIM1

 

 Giới hạn dòng điện vế 1 (bảo vệ quá dòng)

4

V+

 

 Chân nguồn cấp V+ (từ 5 đến 24V)

5

TON

 

 Chân cho phép IC hoạt động

6

SKIP

 

 Chân gim điện áp.

7

PGOOD

Power Good

 Báo mức “1” khi nguồn chạy tốt

8

AGND

Analog GND

 Chân tiếp Mass cho mạch Analog

9

REF

Vref

 Chân ra điện áp chuẩn.

10

ON1

 

 Lệnh điều khiển vế 1 hoạt động

11

ON2

 

 Lệnh điều khiển vế 2 hoạt động

12

ILIM2

 

 Giới hạn dòng điện vế 2 (bảo vệ quá dòng)

13

FB2

Feed Back

 Chân nhận điện áp hồi tiếp để ổn định áp ra vế 2

14

OUT2

 

 Nối với điện áp ra vế 2

15

NC1

No Conect

 Không kết nối

16

LX2

 

 Chân nối với điểm giữa hai Mosfet vế 2

17

DH2

Drive High

 Chân dao động ra điện mức cao vế thứ 2

18

BST2

BOOST

 Chân tăng điện áp cho mạch OP Amply trong IC vế 2

19

DL2

Drive Low

 Chân dao động ra mức thấp vế thứ 2

20

VDD

 

 Chân nguồn cấp 5V cho các mạch số

21

VCC

 

 Chân cấp nguồn 5V cho mạch tạo dao động

22

PGND

 

 Chân tiếp mass

23

NC2

No Conect

 Không kết nối

24

DL1

Drive Low

 Chân dao động ra mức thấp vế thứ 1

25

BST1

BOOST

 Chân tăng điện áp cho mạch OP Amply trong IC vế 1

26

DH1

Drive High

 Chân dao động ra điện mức cao vế thứ 1

27

LX1

 

 Chân nối với điểm giữa hai Mosfet vế 1

28

NC3

No Conect

 Không kết nối.

Các dòng mầu đỏ là các chân đầu vào quan trọng mà mình cần kiểm tra khi mạch không hoạt động.

Hoạt động nguồn thứ cấp trên main laptop

Tác dụng của các chân BST, DH và LX

So sánh các chân giữa IC dao động của nguồn cấp trước và nguồn thứ cấp.

 

IC dao động nguồn 
cấp trước MAX 1631

IC dao động nguồn 
thứ cấp MAX 1715

Chức năng

Các chân
giống nhau

V+

V+

Chân cấp nguồn đầu vào từ 5 đến 24V

VDD

VDD

Chân cấp nguồn 5V

ON5

ON1

Lệnh mở nguồn vế 1

BST5

BST1

Chân bù điện áp vế 1

DH5

DH1

Chân dao động ra mức cao vế 1

LX5

LX1

Chân nối với điểm giữa hai Mosfet vế 1

DL5

DL1

Chân dao động ra mức thấp vế 1

FB5

FB1

Chân hồi tiếp để ổn định áp ra vế 1

CSH5

CS1

Chân cảm biến dòng vế 1

CSL5

 

ON3

ON2

Lệnh mở nguồn vế 2

BST3

BST2

Chân bù điện áp vế 2

DH3

DH2

Chân dao động ra mức cao vế 2

LX3

LX2

Chân nối với điểm giữa hai Mosfet vế 2

DL3

DL2

Chân dao động ra mức thấp vế 2

FB3

FB2

Chân hồi tiếp để ổn định áp ra vế 2

CSH3

CS2

Chân cảm biến dòng vế 2

CSL3

 

P.GOOD

P.GOOD

Chân báo nguồn tốt

REF

REF

Chân ra điện áp chuẩn

Chân khác nhau

VL (LDO, VREG)

không có

Chân All_Always_on ra điện áp 5V

SHDN

không có

Chân Shutdown – chân bảo vệ

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Sửa điện tử tại Quảng Bình

a – Trường hợp sau đây cho thấy máy có nguồn cấp trước nhưng không có nguồn thứ cấp, khi đó máy ăn
dòng khoảng 0,03A nhưng khi bấm công tắc mở nguồn, dòng tiêu thụ của máy không tăng.

Hoạt động nguồn thứ cấp trên main laptop

b – Trường hợp sau đây khi ta bấm công tắc, dòng tiêu thụ của máy tăng lên nhưng chỉ tăng đến khoảng
0,3A thì dừng lại, điều này nghĩa là máy đã xuất hiện các điện áp thứ cấp nhưng CPU vẫn chưa hoạt động.

Hoạt động nguồn thứ cấp trên main laptop

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1 + 2 =