Sửa mainboard laptop phương pháp kiểm tra khối nguồn laptop bằng nguồn đa năng

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KHỐI NGUỒN LAPTOP BẰNG NGUỒN ĐA NĂNG.

I – GIỚI THIỆU NGUỒN ĐA NĂNG

Sửa Laptop Bằng Nguồn Đa Năng

II – DÙNG NGUỒN ĐA NĂNG ĐỂ KIỂM TRA KHỐI NGUỒN

 – Bạn có thể sử dụng nguồn đa năng để kiểm tra dòng tiêu thụ của Laptop, từ dòng tiêu
thụ của máy bạn có thể dự đoán được các hư hư một cách sơ bộ:

Ví dụ:

 • Khi máy không ăn dòng, điều này chứng tỏ máy không có nguồn cấp trước.
 • Khi cấp nguồn, dòng tiêu thụ tăng đột ngột lên đến 3 – 4A điều này cho thấy dấu
  hiệu của hiện tượng chập nguồn đầu vào.
 • Khi cấp nguồn (chưa bấm công tắc mở nguồn), nếu máy có dòng tiêu thụ khoảng 0,02
  đến 0,04A => nghĩa là máy đã có nguồn cấp trước 5V, 3V
 • Khi bấm công tắc, nếu dòng tiêu thụ tăng lên đến khoảng 0,3 đến 0,4A điều này chứng tỏ
  máy đã có các điện áp thứ cấp, nếu CPU hoạt động thì dòng tiêu thụ tiếp tục tăng đến khoảng 0,7A
  đến 0,8A, tiếp sau đó máy sẽ nhận RAM và kích hoạt cho Chip Video hoạt động, khi Chip video 
  hoạt động  => dòng tiêu thụ của máy sẽ tăng lên khoảng 1,1A đến 1,2A, sau đó màn hình sẽ hiển thị
  => Nếu lên màn sáng và hiển thị Logo thì lúc này máy ăn dòng khoảng 1,4 đến 1,5A.

1 – Bài giảng sau đây minh hoạ một Main Laptop bị chập nguồn đầu vào

Ví dụ: Máy IBM T42 bị chập đường nguồn VINT16 hoặc máy ASUS bị chập đường AC_BAT_SYS

=> Khi đó bạn thấy máy sẽ có dòng tiêu thụ tăng đột ngột khi mới cấp nguồn DC IN, đồng hồ báo dòng nhẩy liên tục thậm chí nguồn còn phát ra tiếng tạch tạch liên tục

Sửa Laptop Bằng Nguồn Đa Năng

2 – Bài sau đây cho ta thấy có hai trường hợp sảy ra.

 • Trường hợp thứ nhất là máy có nguồn cấp trước 5V, 3V khi đó ta thấy máy sẽ tiêu thụ một dòng điện 
  khoảng 0,02 đến 0,04A khi ta cấp nguồn DC IN cho máy.
 • Trường hợp thứ hai là máy mất nguồn cấp trước, khi đó ta sẽ thấy máy không ăn dòng khi cấp nguồn
  qua rắc DC IN
Sửa Laptop Bằng Nguồn Đa Năng
Sửa Laptop Bằng Nguồn Đa Năng

3 – Trường hợp sau đây cho thấy máy có nguồn cấp trước nhưng không có nguồn thứ cấp, khi đó máy ăn
dòng khoảng 0,03A nhưng khi bấm công tắc mở nguồn, dòng tiêu thụ của máy không tăng.

Sửa Laptop Bằng Nguồn Đa Năng

4 – Trường hợp sau đây khi ta bấm công tắc, dòng tiêu thụ của máy tăng lên nhưng chỉ tăng đến khoảng
0,3A thì dừng lại, điều này nghĩa là máy đã xuất hiện các điện áp thứ cấp nhưng CPU vẫn chưa hoạt động.

Sửa Laptop Bằng Nguồn Đa Năng

5 – Khi bấm công tắc, nếu dòng tiêu thụ của máy tăng lên nhưng dừng lại ở dòng điện khoảng 0,7 đến 0,8A
=> điều này cho thấy CPU đã hoạt động nhưng máy không nhận RAM hoặc lỗi Chip video nên dòng tiêu thụ
chỉ dừng ở dòng tiêu thụ dưới 1A.

Sửa Laptop Bằng Nguồn Đa Năng
TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Sửa điện tử tại Quảng Bình

6 – Trường hợp sau đây khi bấm công tắc, nếu dòng tiêu thụ của máy tăng dần đến khi đạt giá trị khoảng 1,0
đến 1,2A thì chứng tỏ máy đã khởi động đến Chip video, lúc này nếu ta gắn màn hình máy sẽ lên hình.

Sửa Laptop Bằng Nguồn Đa Năng

7 – Khi mình kiểm tra dòng tiêu thụ, nếu máy đã có dòng tăng dần đến khoảng 1,0 đến 1,2A thì nghĩa là 
máy đã khởi động đến Chip video, lúc này ta gắn màn hình vào, khi  màn hình hiển thị thì dòng tiêu thụ của 
máy sẽ tăng lên đến khoảng 1,3 đến 1,4A.

Sửa Laptop Bằng Nguồn Đa Năng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

84 − 74 =