Phân tích board mạch máy lạnh và cách sửa chữa chi tiết

1- Sơ đồ khối mạch máy lạnh Quy trình hoạt động Trong mạch điện xoay chiều, TRIAC sẽ đóng điện khi cực G nh n xung kích, và ngat điện khi điện áp trên công tac T1 – T2 giảm đến 0 (hết một bán kỳ). Khi cực G nh n xung kích tại thời[…]