MỘT SỐ KINH
NGHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH SỬA MAIN PC p1


      
Main
GA-EP31 DS3LP

+
 Hiện tượng khởi động đá code C1C3

+
Nạp lại Bios main hoạt động bình thường.

      
Main
ASUS P5P41C

+
Hiện tượng khởi động đá code EO

+
EO thuộc phạm trù của ram => đo điện áp tại khe ram SPD, SLC, SDA, SPD thấy
có điện áp 3,1v. Đo thông mạch thì thấy SCL và SDP qua con trở gần chip cầu nam
( trở 822) -> main nhảy code và boot.

      
Main
GA 945PL – S3

+
Hiện tượng không đá code đèn reset không sang

+
Kiểm tra và thay thế DQ4, DQ5, DQ6 , DQ11, DQ12, DQ30, DQ31 -> Main đã chạy
(main này bị oxy hóa những linh kiện trên nên khi sửa chữa main board mình
cần quan sát thật kỹ và nhiều lúc làm vệ sinh thật sạch thì main có thể được cứu
rồi)


      
MAIN
ASUS P5P41C –MLX

+
Hiện tượng đá code DO 95, 9b CC lặp lại

+
Kiểm tra các điện trở 822 tại bios và chip nam thay con tăng trị số -> main
hoạt động trở lại.

      
Main
Asus p5g41t MLX V2

+
Mất Vcore

+
Kiểm tra các điện áp cấp vào ic vcc 5v, EN 1,2v UID 1,2V bình thường. Kiểm tra
các trở thấy pr44 1 đầu có 5v 1 đầu 0,3v thay thế main đã load code và chạy
bình thường

      
MAIN
ASUS P5G41T

+
Hiện tượng báo code DO

+
Kiểm tra thay trở 822 gần PQ137 main boot chạy bình thường

      
ASUS
P5G41T-MLX

+
Hiện tượng đá code DO-9B-88

+
loại bó card sound thì code DO

+
Kiểm tra chân 118 sio có áp 0.6v (áp tại đây phải 3.3v), chân này nối đến trở
472 thay trở áp vẫn không đổi -> thay chip nam main đã boot và hoạt động trở
lại.

      
ASUS
P5KPL – AM

+
Báo USB tắt sau 15’

+
Thay thế trở 472 và 822 gần đầu khe PCI

❀◕ ‿ ◕❀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

81 − 73 =