Sửa máy chiếu phim đứt cầu chì do chập FET nguồn

Một người quản lý trường học đã mang máy chiếu LCD của mình đi sửa chữa và giải thích rằng thiết bị đã hư hoàn toàn. Khi mình bật nguồn thiết bị, đèn báo nguồn không sáng, điều này xác nhận những gì khách nói về thiết bị này. Thành thật mà nói với bạn,[…]