Sửa trạm thu phát VHF hư nguồn bằng OSC

Trạm phát thanh hai chiều này đã được một khách mang đến để sửa chữa với lỗi được mô tả là ‘đã hư’. Nó là một mô hình VHF High Band hoạt động ở dải tần 160 đến 175 Mhz và được sản xuất bởi Tait Electronics ở New Zealand. Với tuổi đời khoảng 20 năm,[…]