Tản mạn chuyện nghề chuyện đời… (Thầy Vương Khánh Hưng)

Bạn mến, Sau hơn 3 năm sống ở Mỹ và Canada, lúc nào mình cũng đi tìm ý tưởng mới cho sự phát triển của cuộc sống cá nhân, theo dòng suy nghĩ này… mình đi và đã nhìn thấy sự phát triển như vũ bão của khoa học và kỷ thuật trên thế giới.[…]