Mạch amply công suất 20W đơn giản dễ ráp nhất

Mạch amply công suất 20W đơn giản dễ ráp nhất

Phân tích sơ đồ: tín hiệu audio được xuất vào theo đường in qua trở 4.7k và tụ liên lạc 4.7uF.

Q1 là tầng tiền khuếch đại vừa đảo pha tín hiệu vào tại B và ra C.

VR 100K và trở 47K có tác dụng định thiên vừa phân áp vừa hồi tiếp âm để mạch hoạt động ổn định hơn, trở 10k để tránh tín hiệu bị dập tắt xuống mass.

2 Diode 4007 có tác dụng tạo điện áp lệch khoảng 0.8 - 1.2V giữa  2 đèn Q2 và Q3.

Điện trở R2 để định thiên cho Q2. 

2 Sò Q2 và Q3 có tác dụng đẩy kéo tín hiệu vào B và ra E chung để tăng dòng ra. Q3 khuếch đại bán chu kỳ âm, Q2 khuếch đại bán chu kỳ dương.

Tụ C2 là tụ xuất audio, vừa chặn dòng 1 chiều đi vào loa.

Lưu ý: khi sử dụng nguồn điện khác 12V thì cần xoay VR1 để phân áp lại cho Q2 và Q3 hoạt động tốt nhất

Tương tự

Tags: Mạch amply

1 Comments

  • Avatar
   trymrock
   Th12 9, 2018

   Hướng dẫn chi tiết đơn giản và dễ

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code