Hướng dẫn sữa chữa

Hướng dẫn chi tiết cách sữa chữa các loại vật dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy hiện sóng DSO138 mini tại linhkienthaomay.com
Hướng dẫn cơ bản và nâng cao khi sữa chữa bộ lưu điện. Nếu gặp bất kỳ lỗi nào về UPS Santak mà quý khách không thể khắc phục được xin vui lòng liên hệ với mình để được thực hiện. Dịch vụ sữa chữa bộ lưu điện hoặc inverter tại Ba Đồn - Quảng Bình: SĐT liên hệ: 038.993.7723 hoặc 094.607.9595