Reduced price! STK4161V - AF Power Amplifier (35W x 2)min View larger

STK4161V - AF Power Amplifier (35W x 2)min

Hàng tháo máy

Các dòng tương đương của STK4161V gồm: STK4102IISTK4101V

More details

Thuộc tính

Ứng dụng : Làm âm ly
Công suất tối đa : min 70W

135 000 ₫ tax incl.

150 000 ₫ tax incl.

-15 000 ₫

STK4161V - AF Power Amplifier (35W x 2)min DATASHEET

Ứng dụng Làm âm ly
Công suất tối đa min 70W

Sơ đồ cấu tạo + Mạch ứng dụng STK4161V:

Viết nhận xét

SP tương tự