STK4133II - 25W min AF power amp

Hàng tháo máy

STK4101II / STK4111II / STK4121II / STK4131II/STK4141II /STK4133II / STK4151II / STK4161II / STK4171II / STK4181II / STK4191II 

More details

Thuộc tính

Ứng dụng : Làm âm ly
Công suất tối đa : 20W
Package (Kiểu) : TO-220

70 000 ₫ tax incl.

STK4133II - 25W min AF power amp DATASHEET

Ứng dụng Làm âm ly
Công suất tối đa 20W
Package (Kiểu) TO-220

Các dòng tương đương của STK4133II gồm:

STK4101II - 6W min AF power amp
STK4111II - 10W min AF power amp
STK4121II - 15W min AF power amp
STK4131II - 20W min AF power amp
STK4141II - 25W min AF power amp
STK4133II - 25W min AF power amp
STK4151II - 30W min AF power amp
STK4161II - 35W min AF power amp
STK4171II - 40W min AF power amp
STK4181II - 45W min AF power amp
STK4191II - 50W min AF power amp

Sơ đồ cấu tạo:

Mạch ứng dụng:

Viết nhận xét

SP tương tự