Jump đực đơn 40P bước 1.27mm View larger

Jump đực đơn 40P bước 1.27mm

Mới 100%

ump đực đơn 40P bước 1.27mm

Số lượng chân: 40P
Khoảng cách mỗi chân: 1,27mm

4 000 ₫ tax incl.

Jump đực đơn 40P bước 1.27mm DATASHEET

Viết nhận xét

SP tương tự