Jump đực đơn 40P bước 2.54mm View larger

Jump đực đơn 40P bước 2.54mm

Mới 100%

Jump đực đơn 40P bước 2.54mm

Số lượng chân: 40P
Khoảng cách mỗi chân: 2.54mm

4 000 ₫ tax incl.

Jump đực đơn 40P bước 2.54mm DATASHEET

Viết nhận xét

SP tương tự