Jump đực đôi 40Px2 (2.54mm) View larger

Jump đực đôi 40Px2 (2.54mm)

Mới 100%

Jump cái đơn 40Px 2 mỗi bước 2.54mm

Số lượng chân: 40Px2
Khoảng cách mỗi chân: 2.54mm

6 000 ₫ tax incl.

Jump đực đôi 40Px2 (2.54mm) DATASHEET

Viết nhận xét

SP tương tự