Diode xung SBL2040CT (20A - 400V ) View larger

Diode xung SBL2040CT (20A - 40V )

Hàng tháo máy

Diode xung chuyên dùng trong các mạch lọc DC cho nguồn xung, hoạt động tốt ở tần số cao

More details

3 300 ₫ tax incl.

Diode xung SBL2040CT (20A - 40V ) DATASHEET

Diode xung về hình dáng thì Diode xung không có gì khác biệt với Diode thường, tuy nhiên Diode xung thường có vòng dánh dấu đứt nét hoặc đánh dấu bằng hai vòng.

Diode xung thường được dùng trong các bộ nguồn xung thì ở đầu ra của biến áp xung, ta phải dùng Diode xung để chỉnh lưu. Diode xung là diode làm việc ở tần số cao khoảng vài chục kHz.

Diode xung có thế làm việc ở tần số cao mà diode nắn điện thông thường không thể thay thế vào vị trí diode xung được, nhưng ngựơc lại diode xung có thể thay thế cho vị trí diode thường.

Viết nhận xét

SP tương tự