Biến áp xung EE28 tháo UPS TG500

35.000VND

Biến áp xung EE28 tháo từ UPS santak TG500 hoặc quấn mới

Thông số: 

+ Sơ cấp: Đồng lá 20mm gồm 3 vòng x 2

+ Thứ cấp: dây đồng đường kính 0.55mm quấn 79 vòng

Hết hàng