Biến áp xung EE28 tháo UPS TG500
Biến áp xung EE28 tháo UPS TG500
Biến áp xung EE28 tháo UPS TG500

Biến áp xung EE28 tháo UPS TG500

35.000VND

Biến áp xung EE28 tháo từ UPS santak TG500 hoặc quấn mới

Thông số: 

+ Sơ cấp: Đồng lá 20mm gồm 3 vòng x 2

+ Thứ cấp: dây đồng đường kính 0.55mm quấn 79 vòng

Hết hàng