Bộ hẹn giờ bật tắt đa năng TP8A16
Bộ hẹn giờ bật tắt đa năng TP8A16
Bộ hẹn giờ bật tắt đa năng TP8A16
Bộ hẹn giờ bật tắt đa năng TP8A16
Bộ hẹn giờ bật tắt đa năng TP8A16

Bộ hẹn giờ bật tắt đa năng TP8A16

230.000VND

Có thể lên lịch 8 lần bật tắt

Dùng để điều khiển tự động hàng ngày các thiết bị như đèn cổng, máy bơm nước <10A…