Máy đo linh kiện đa năng LCR (đo tụ, trở, transitor, fet, cuộn cảm, diode…)

320.000VND

Mạch kiểm tra linh kiện đa năng: dùng kiểm tra toàn bộ các linh kiện thông dụng như : điện trở, tụ, cuộn cảm, SCR, thyristor, MOSFET; transistor,Triac, diode….

(Bộ sản phẩm này bao gồm sách hướng dẫn để sử dụng, không bao gồm nguồn)