Máy đo linh kiện đa năng LCR
Máy đo linh kiện đa năng LCR
Máy đo linh kiện đa năng LCR
Máy đo linh kiện đa năng LCR
Máy đo linh kiện đa năng LCR
Máy đo linh kiện đa năng LCR
Máy đo linh kiện đa năng LCR
Máy đo linh kiện đa năng LCR
Máy đo linh kiện đa năng LCR

Máy đo linh kiện đa năng LCR (đo tụ, trở, transitor, fet, cuộn cảm, diode…)

320.000VND

Mạch kiểm tra linh kiện đa năng: dùng kiểm tra toàn bộ các linh kiện thông dụng như : điện trở, tụ, cuộn cảm, SCR, thyristor, MOSFET; transistor,Triac, diode….

(Bộ sản phẩm này bao gồm sách hướng dẫn để sử dụng, không bao gồm nguồn)