Module điều khiển cầu H L293D
Module điều khiển cầu H L293D

Module điều khiển cầu H L293D

63.000VND

Dùng điều khiển cầu H lái mô tơ DC hoặc step mô tơ