USB đo dòng, điện áp của sạc USB
USB đo dòng, điện áp của sạc USB

USB đo dòng, điện áp của sạc USB

50.000VND

USB Charger Doctor đo điện áp, dòng tải của củ sạc, dây sạc