USB sound card cho PC hoặc laptop hỏng audio

USB sound card cho PC hoặc laptop hư audio

50.000VND

Tương thích với USB 2.0 Đặc điểm kỹ thuật (12Mbps) Full-Speed

Tương thích với USB thiết bị âm thanh kỹ thuật lớp 1,0

Cắm là nhận