C5296 - NPN - 1500V - 8A - 60W View larger

C5296 - NPN - 1500V - 8A - 60W

Hàng tháo máy

Thuộc tính

Family : NPN
Công suất tối đa : 80W
Package (Kiểu) : TO-3P
hFE : 15-25
Ic max (A) : 8A
Ucbo max (V) : 1500V
Uceo max(V) : 800V
Vce : 5V
fT (Mhz) : 5 MHz
Tên gọi khác : 2SC5296

7 000 ₫ tax incl.

C5296 - NPN - 1500V - 8A - 60W DATASHEET

Family NPN
Công suất tối đa 80W
Package (Kiểu) TO-3P
hFE 15-25
Ic max (A) 8A
Ucbo max (V) 1500V
Uceo max(V) 800V
Vce 5V
fT (Mhz) 5 MHz
Tên gọi khác 2SC5296

DESCRIPTION
·With TO-3PML package
·High breakdown voltage, high reliability.
·High speed
·Built in damper diode
APPLICATIONS
·Ultrahigh-definition CRT display
·Horizontal deflection output applications

Viết nhận xét

SP tương tự