D1651 - NPN - 1500V - 5A - 60W

Hàng tháo máy

Silicon NPN Power Transistors 2SD1651

More details

Thuộc tính

Family : NPN
Công suất tối đa : 60W
Package (Kiểu) : TO-3P
hFE : min8
Ic max (A) : 5A
Ucbo max (V) : 1500V
Uceo max(V) : 800V
Vce : 6V
fT (Mhz) : 3MHz typ.
Tên gọi khác : 2SD1651

3 000 ₫ tax incl.

6 000 ₫ tax incl.

D1651 - NPN - 1500V - 5A - 60W DATASHEET

Family NPN
Công suất tối đa 60W
Package (Kiểu) TO-3P
hFE min8
Ic max (A) 5A
Ucbo max (V) 1500V
Uceo max(V) 800V
Vce 6V
fT (Mhz) 3MHz typ.
Tên gọi khác 2SD1651

DESCRIPTION

·With TO-3PML package

·Built-in damper diode

·High breakdown voltage

·High speed switching

APPLICATIONS

·For color TV horizontal output applications

Viết nhận xét

SP tương tự