Reduced price! C3895 - NPN - 1500V - 7A - 60W View larger

C3895 - NPN - 1500V - 7A - 60W

Hàng tháo máy

Ultrahigh-Definition Display Horizontal Deflection Output Applications

More details

Thuộc tính

Ứng dụng : Ultrahigh-Definition Display Horizontal Deflection Output Applications
Family : NPN
Package (Kiểu) : TO-3P
hFE : 8
Ic max (A) : 7A
Ucbo max (V) : 1500V
Uceo max(V) : 800V
Vce : 5V
fT (Mhz) : (0.2us)
Tên gọi khác : 2SC3895

11 000 ₫ tax incl.

13 000 ₫ tax incl.

-2 000 ₫

C3895 - NPN - 1500V - 7A - 60W DATASHEET

Ứng dụng Ultrahigh-Definition Display Horizontal Deflection Output Applications
Family NPN
Package (Kiểu) TO-3P
hFE 8
Ic max (A) 7A
Ucbo max (V) 1500V
Uceo max(V) 800V
Vce 5V
fT (Mhz) (0.2us)
Tên gọi khác 2SC3895

DESCRIPTION ·
·With TO-3P(H)IS package
·High voltage ,high speed

APPLICATIONS
·Horizontal deflection output for high
resolution display
·High speed switching regulator output
applications

Viết nhận xét

SP tương tự