Reduced price! C3998- NPN - 1500V - 25A - 250W View larger

C3998- NPN - 1500V - 25A - 250W

Hàng tháo máy

Thuộc tính

Family : NPN
Package (Kiểu) : TO-3P
hFE : 8-30
Ic max (A) : 10A
Ucbo max (V) : 1500V
Uceo max(V) : 800V
Vce : 6V
fT (Mhz) : 0,2us
Tên gọi khác : 2SC3998

23 000 ₫ tax incl.

25 000 ₫ tax incl.

-2 000 ₫

C3998- NPN - 1500V - 25A - 250W DATASHEET

Family NPN
Package (Kiểu) TO-3P
hFE 8-30
Ic max (A) 10A
Ucbo max (V) 1500V
Uceo max(V) 800V
Vce 6V
fT (Mhz) 0,2us
Tên gọi khác 2SC3998

Sò ngang tivi

Viết nhận xét

SP tương tự