C5445 - NPN - 1500V - 20A - 200W View larger

C5445 - NPN - 1500V - 20A - 200W

Hàng tháo máy

NPN TRIPLE DIFFUSED MESA TYPE (HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT FOR SUPER HIGH RESOLUTION DISPLAY, COLOR TV. HIGH SPEED SWITCHING APPLICATIONS)

Thuộc tính

Family : NPN
Package (Kiểu) : TO-3P
hFE : 10-40
Ic max (A) : 20A
Ucbo max (V) : 1500V
Uceo max(V) : 600V
Vce : 3V max
fT (Mhz) : (0.1us typ.)
Tên gọi khác : 2SC5445

20 000 ₫ tax incl.

C5445 - NPN - 1500V - 20A - 200W DATASHEET

Family NPN
Package (Kiểu) TO-3P
hFE 10-40
Ic max (A) 20A
Ucbo max (V) 1500V
Uceo max(V) 600V
Vce 3V max
fT (Mhz) (0.1us typ.)
Tên gọi khác 2SC5445

Viết nhận xét

SP tương tự