C5470 - NPN - 1700V - 28A - 220W View larger

C5470 - NPN - 1700V - 28A - 220W

Hàng tháo máy

NPN TRIPLE DIFFUSED MESA TYPE (HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT FOR SUPER HIGH RESOLUTION DISPLAY, COLOR TV. HIGH SPEED SWITCHING APPLICATIONS)

Thuộc tính

Family : NPN
Package (Kiểu) : TO-3P
hFE : 22-48
Ic max (A) : 28A
Ucbo max (V) : 1700V
Uceo max(V) : 800V
Vce : 3V max
fT (Mhz) : 2 MHz typ.
Tên gọi khác : 2SC5570

22 000 ₫ tax incl.

C5470 - NPN - 1700V - 28A - 220W DATASHEET

Family NPN
Package (Kiểu) TO-3P
hFE 22-48
Ic max (A) 28A
Ucbo max (V) 1700V
Uceo max(V) 800V
Vce 3V max
fT (Mhz) 2 MHz typ.
Tên gọi khác 2SC5570

Viết nhận xét

SP tương tự