C5583 - NPN - 1500V - 30A - 150W View larger

C5583 - NPN - 1500V - 30A - 150W

Hàng tháo máy

NPN TRIPLE DIFFUSED MESA TYPE (HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT FOR SUPER HIGH RESOLUTION DISPLAY, COLOR TV. HIGH SPEED SWITCHING APPLICATIONS)

Thuộc tính

Family : NPN
Package (Kiểu) : TO-3P
hFE : 6-12
Ic max (A) : 17A
Ucbo max (V) : 1500V
Uceo max(V) : 600V
Vce : 3V max
fT (Mhz) : 3 MHz typ.
Tên gọi khác : 2SC5583

15 000 ₫ tax incl.

C5583 - NPN - 1500V - 30A - 150W DATASHEET

Family NPN
Package (Kiểu) TO-3P
hFE 6-12
Ic max (A) 17A
Ucbo max (V) 1500V
Uceo max(V) 600V
Vce 3V max
fT (Mhz) 3 MHz typ.
Tên gọi khác 2SC5583

Viết nhận xét

SP tương tự