C5803 - NPN - 1500V - 12A - 70W View larger

C5803 - NPN - 1500V - 12A - 70W

Hàng tháo máy

Color TV Horizontal Deflection

Output Applications

More details

Thuộc tính

Family : NPN
Package (Kiểu) : TO-3P
hFE : 15-40
Ic max (A) : 12A
Ucbo max (V) : 1500V
Uceo max(V) : 800V
Vce : 3V max
fT (Mhz) : (0.3 us)
Tên gọi khác : 2SC5803; KSC5803; KSC5803D

8 000 ₫ tax incl.

C5803 - NPN - 1500V - 12A - 70W DATASHEET

Family NPN
Package (Kiểu) TO-3P
hFE 15-40
Ic max (A) 12A
Ucbo max (V) 1500V
Uceo max(V) 800V
Vce 3V max
fT (Mhz) (0.3 us)
Tên gọi khác 2SC5803; KSC5803; KSC5803D

High Voltage Color Display Horizontal
Deflection Output
(No Damper Diode)
• High Breakdown Voltage : BVCBO=1500V
• High Speed Switching : tF=0.1µs (Typ.)
• Wide S.O.A
• For C-Monitor(69KHz)

Viết nhận xét

SP tương tự