C5859 - NPN - 1700V - 23A - 210W View larger

C5859 - NPN - 1700V - 23A - 210W

Hàng tháo máy

TOSHIBA TRANSISTOR SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED MESA TYPE

More details

Thuộc tính

Family : NPN
Package (Kiểu) : TO-3P
hFE : 20-55
Ic max (A) : 10A
Ucbo max (V) : 1700V
Uceo max(V) : 750V
Vce : 3V max
fT (Mhz) : 2 MHz
Tên gọi khác : 2SC5859

20 000 ₫ tax incl.

C5859 - NPN - 1700V - 23A - 210W DATASHEET

Family NPN
Package (Kiểu) TO-3P
hFE 20-55
Ic max (A) 10A
Ucbo max (V) 1700V
Uceo max(V) 750V
Vce 3V max
fT (Mhz) 2 MHz
Tên gọi khác 2SC5859

HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT FOR
HDTV, DIGITAL TV, PROJECTION TV
z High Voltage : VCBO = 1700 V
z Low Saturation Voltage : VCE (sat) = 3 V (max)
z High Speed : tf(2) = 0.1 µs (Typ.)

Viết nhận xét

SP tương tự