D1879 - NPN - 1500V - 6A - 60W View larger

D1879 - NPN - 1500V - 6A - 60W

Hàng tháo máy

Color tv horizontal deflection output

More details

Thuộc tính

Family : NPN
Package (Kiểu) : TO-3P
hFE : min 8
Ic max (A) : 6A
Ucbo max (V) : 1500V
Uceo max(V) : 800V
Vce : 3V max
Nhiệt độ chịu đựng : 2SD1879

10 000 ₫ tax incl.

D1879 - NPN - 1500V - 6A - 60W DATASHEET

Family NPN
Package (Kiểu) TO-3P
hFE min 8
Ic max (A) 6A
Ucbo max (V) 1500V
Uceo max(V) 800V
Vce 3V max
Nhiệt độ chịu đựng 2SD1879

HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT FOR
HDTV, DIGITAL TV, PROJECTION TV

z High Voltage : VCBO = 1500 V

z High Speed : tf(2) = 100 ns (Typ.)

z High reliability

z Onchip damper diode

Viết nhận xét

SP tương tự